Octoprobe light

Digitale netwerken en cybersystemen nemen een steeds groter aandeel in onze maatschappij in. Ook in zorgsysteem heeft cybersecurity een steeds grotere rol toegewezen gekregen, bijvoorbeeld voor patiƫnten die op afstand worden bewaakt en gevolgd. Veel van deze zorg op afstand gebeurt middels het IoT (Internet of Things) systeem. Het is echter zaak om deze afstandszorg ook op een veilige manier te organiseren. De bescherming van eHealth IoT netwerken is dus van essentieel belang geworden. Octoprobe light kan worden ingezet als een end point protection oplossing om het eHealth IoT netwerk bij de patiƫnt thuis te bewaken. Dit zal resulteren in een veilige digitale omgeving die gekoppeld kan worden aan de centrale Octoprobe systemen binnen de zorginstellingen

Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door het SNN en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.